Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat de FUNDACION RENTA CORPORACION (d’ara endavant “FUNDACIÓN RENTA”), amb NIF G62091061 i domicili a Via Augusta, núm. 252, 5, 08017- Barcelona, inscrita al Registre de Fundacions de [*]

  • Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos trucant al telèfon +34 93 494 96 70

o en l’ e-mail n.hernandez@rentacorporacion.com

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest, podent contactar amb nosaltres perquè us resolguem qualsevol dubte en relació amb aquestes.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de FUNDACIÓN RENTA o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

FUNDACIÓN RENTA és una marca registrada, i n’està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquesta marca sense la nostra deguda autorització.
L’establiment d’enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet destablir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

FUNDACIÓN RENTA queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al portal.
Està absolutament prohibida la imitació total o parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de FUNDACIÓN RENTA.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i l’obtenció dels serveis, i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d’ús.

La PERSONA USUÀRIA té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, us comuniquem que FUNDACIÓN RENTA no se’n fa responsable, sense perjudici que intentarà, sempre que sigui possible, vetllar per la seva legalitat.

FUNDACIÓN RENTA es reserva el dret a donar de baixa qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin aquestes condicions generals d’ús.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de FUNDACIÓN RENTA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no demanar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, FUNDACIÓN RENTA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquesta pàgina web, excepte allò regulat, si escau, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa FUNDACIÓN RENTA no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 11/03/2024. En qualsevol moment podem procedir a modificar-les: si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió sobre les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres fent servir les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats a info@lant-abogados.com o a https://www.lant-abogados.com/.