Nutrició i programa d'aigües

Àrees d'actuació

Intentem recolzar les col·lectivitats més desafavorides amb diferents projectes de nutrició i programes d’aigua.

L’accés a l’aigua potable és un dels problemes més recurrents i greus dels països en vies de desenvolupament, per això és important donar suport a projectes que tinguin com a objectiu la construcció i el manteniment de pous i canalitzacions d’aigua que facilitin l’accés a l’aigua potable, reduïnt així el risc d’infeccions.

Entitats amb què hem col·laborat en aquesta àrea són:

Objectius de Desenvolupament Sostenible

A través de les ajudes en l’àrea de nutrició i programes d’aigua
impactem de manera directa o indirecta en els següents ODS: