Sanitat

Àrees d'actuació

La Fundación Renta Corporación ha dedicat esforços a la col·laboració amb entitats que aborden diferents problemàtiques relacionades amb la salut.

L’objectiu ha estat participar en el suport financer a l’atenció sanitària, la investigació i la millora de la qualitat de vida dels pacients amb escassos recursos.

Algunes organitzacions que impacten en salut són:

Objectius de Desenvolupament Sostenible

A través de les ajudes en l’àrea de sanitat impactem
de manera directa o indirecta en els següents ODS: