Habitatge, sanejament i infraestructures

Àrees d'actuació

La situació de marginalitat social que pateixen les comunitats més pobres les obliga a viure, moltes vegades, en espais precaris i insalubres.

Entenem que l’habitatge digne i el sanejament no només afecten la qualitat de vida, sinó que a més, eviten malalties i minimitzen el cost sanitari. Així mateix, els equipaments i les infraestructures contribueixen a generar desenvolupament, comerç i riquesa incidint directament en la creació de llocs de treball.

Algunes entitats que contribueixen en aquest àmbit són:

Objectius de Desenvolupament Sostenible

A través de les ajudes en habitatge, sanejament i infraestructures
impactem de manera directa o indirecta en els següents ODS: