Ajuda a la infància i a la dona

Àrees d'actuació

La infància i la dona són els col·lectius més febles entre els més desafavorits. El nostre objectiu és ajudar perquè els infants creixin en un entorn familiar que els procuri una llar estable i facilitar-los l’accés a una formació sòlida que els pugui garantir un futur prometedor i segur.

Considerem de vital importància donar suport a projectes que tinguin com a focus principal la dona, bé sigui mitjançant la formació, la inserció laboral, o qualsevol altra acció que serveixi per pal·liar la situació de desigualtat que en general pateixen.

Algunes de les organitzacions que col·laborem en aquesta àrea d’actuació són:

Objectius de Desenvolupament Sostenible

A través de l’ajuda a la infància i a la dona impactem
de manera directa o indirecta en els següents ODS: